Srednja škola

Kviz

Sveučilište u Zadru / Odjel za Germanistiku Prezentacija frazema i drugih fraza s meteorološkom komponentom na memo karticama, flip chartu i kvizu za srednjoškolce. Sudionici će pomoću memo kartica otkriti značenja pojedinih izraza metrološke sastavnice u njemačkom jeziku i pokušati pronaći ekvivalente u hrvatskom jeziku. Ovom interaktivnom igrom će se provjeravati i nagrađivati ​​usvojeni vokabular …

Kviz Read More »

Osjetite klimatske promjene

Sveučilište u Zadru/  Odjel za turizam i komunikacijske znanosti/Udruga Robotic Cilj je ove aktivnosti educirati lokalno stanovništvo, posebice ono mlađe, kako klimatske promjene utječu na gradove, ali isto tako i na svakodnevni život ljudi koji u njima žive. U suradnji s Udrugom Robotic, posjetitelji će u sklopu ove aktivnosti imati priliku sudjelovati u izradi različitih …

Osjetite klimatske promjene Read More »

Koliko smo pisihofizički spremni za more i život na moru?

Pomorski fakultet Split Zainteresiranima ćemo prezentirati brodsku protupožarnu opremu (aparat za disanje, požarno odijelo, EEBD) i uporabu iste na licu mjesta. Mjerenjem tjelesnih funkcija (tjelesna masa, tlak, otkucaji srca) utvrđivati će se koliko korištenje opreme može biti stresno za čovjeka ovisno o psihofizičkoj spremi pojedinca (sportaš, pušač, dob, itd.). Voditelj: Toni Meštrović

Prezentacija digitalne komunikacije vidljivom svjetlosti

Sveučilišni odjel za stručne studije Prezentirat će se digitalna komunikacija pomoću digitalnog signala utisnutog u vidljivo svjetlo. Utiskivanje signala vrši se modulacijom izvora vidljive svjetlosti. Demonstrirati će se prijenos glazbe. Jedan od ciljeva projekta je prijenos digitalnog signala kroz more i širokopojasna komunikacija s ronilicom i podvodnim senzorima. Voditelj: dr. sc. Marko Vukšić

Simuliranje sudara brodova tijekom plovidbe i ljudska pogreška

Pomorski fakultet Split Prezentirat će se srednjoškolcima i zainteresiranim građanima simulacija plovidbe i sudara brodova te će im se prikazati utjecaj različitih psiho-fizičkih stanja (umor, tjeskoba, nervoza…) na pojavu ljudske pogreške koja je zaslužna za preko 90% pomorskih nesreća s tragičnim posljedicama po ljude i morski okoliš. Voditelji: Mirko Čorić i izv. prof. dr. sc. …

Simuliranje sudara brodova tijekom plovidbe i ljudska pogreška Read More »

Eco design

Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu Tijekom cijele manifestacije biti će prikazivana dva kratka filma vezana uz problematiku otpada i reciklaže. Jedna video animacija izrađena je od Lego kockica a druga je osmišljena da nalikuje TikTok formatu. Istovremeno će biti izloženi radovi realizirani kroz pripremnu aktivnost radionice ”Soba kakvu sanjam” realiziranu s učenicima srednjih škola. Posjetiteljima …

Eco design Read More »

Matematičko modeliranje okolišnih problema

Kemijsko tehnološki fakultet Matematičko modeliranje uključuje transformaciju sustava koji se proučava iz njegovog prirodnog okruženja u matematičko okruženje u smislu apstraktnih simbola i jednadžbi. Može se promatrati kao proces opisivanja pojava u terminima matematičkih jednadžbi. Cilj ove aktivnosti je predstaviti probleme koji se mogu primijeniti kao modeli i simulacije okoline. Provedbom aktivnosti voditelji će pokazati …

Matematičko modeliranje okolišnih problema Read More »

Čudesni ples molekula

Prirodoslovno-matematički fakultet Split U ovoj ćemo aktivnosti pokazati kako znanstvenici modeliraju molekule u računalnim simulacijama. Posjetitelji će moći vidjeti kratka videa različitih molekula i njihovog kretanja u prostoru. Pokazat ćemo i aplikaciju u kojoj sami možemo kontrolirati vibriranje pojedine molekule, npr. vode. Voditelj: izv. prof. dr. sc. Bernarda Lovrinčević

Zeleni brod za zeleni grad

Pomorski fakultet Split 20:20 – 20:45 Edukativna i informativna prezentacija na temu autonomnih brodova, potpuno električnih brodova te iskoristivosti sunčeve energije i energije vjetra na brodovima u cilju smanjenja štetnih utjecaja na more i zrak u Splitu i okolici. Predavač: Nur Assani mag. ing. el.

Rani razvoj ježinaca

Odjel za primijenjenu ekologiju Bodljikaši i viši kralježnjaci su međusobno vrlo različiti promatramo li opću građu i tjelesni ustroj kod te dvije skupine. Međutim, promatramo li embrionalni razvoj, ustanovit ćemo da postoje velike sličnosti, osobito u ranim fazama razvoja. Rani embrionalni razvoj morskih ježinaca je vrlo sličan ranom embrionalnom razvoju ljudi i drugih kralješnjaka (stadiji …

Rani razvoj ježinaca Read More »