O Projektu

Projekt Reconnect Science with the Blue Society (akronim: Blue-connect) okuplja partnere iz pet glavnih obalnih gradova mediteranskog dijela Hrvatske, odnosno 9 partnerskih institucija: Sveučilište u Splitu, Dubrovniku, Zadru, Rijeci i Jurja Dobrile u Puli, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Mediteranski institut za istraživanje života, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša te Znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci STEP-RI, čija istraživanja uvelike karakteriziraju prirodni, biomedicinski, ekološki, društveni i gospodarski aspekti mora.

Glavni cilj projekta je ponovno povezivanje znanosti s društvom približavanjem istraživanja i istraživača javnosti, jačanjem prepoznatljivosti znanosti u javnosti i istraživačkog obrazovanja te izgradnjom povjerenja i razumijevanja znanosti i njezinog utjecaja na plavo društvo u regiji.

Projektom će se provesti aktivnosti koje promiču istraživanje i znanost na razumljiv i zanimljiv način te poticati angažman šire javnosti i mladih u znanosti kako bi zajednički djelovali na relevantne probleme s kojima se Mediteran suočava. U fokusu projekta je organizacija Europske noći istraživača, na kojoj će javnost i mladi sudjelovati u aktivnostima koje će doprinijeti njihovom razumijevanju znanstvenih istraživanja.

Teme projekta povezane su, ali nisu ograničene, na prioritete programa Horizon Europe:

•  prilagodba klimatskim promjenama i društvenim transformacijama
•  rak
•  zdravi oceani, mora, obalne i kopnene vode,
•  klimatski neutralni i inteligentni gradovi
•  zdravlje tla i hrana

Ključne aktivnosti projekta

Kampanja podizanja svijesti

Predavanja, izložbe, radionice, dani otvorenih laboratorija i druge aktivnosti bit će namijenjene široj javnosti kako bismo doprinijeli većoj informiranosti javnosti o istraživačkim aktivnostima i temama važnih za područje Mediterana. Provedbom kampanje povećat će se razumijevanje znanosti i osvijestiti važnost istraživanja za svakodnevni život građana, te privući mlade i širu javnost na glavna događanja projekta.

Istraživači u školama

Program „Istraživači u školama“ provodit će se kontinuirano kroz cijelu godinu te će istraživači gostovanjem u osnovnim i srednjim školama, provedbom interaktivnih eksperimenata i radionica potaknuti znatiželju i interes učenika za istraživačke i znanstvene karijere. Istraživači će također posjećivati udaljena područja (otoke, ruralna područja) kako bi aktivnosti učinili dostupnima sudionicima s manje mogućnosti, promicali društvenu uključenost i proširili pristup znanosti i istraživanju za sve.

Europska noć istraživača

Središnja aktivnost projekta je manifestacija Europske noći istraživača koja će uključivati niz znanstveno društvenih aktivnosti, a provest će se u pet gradova u Republici Hrvatskoj: Dubrovniku, Splitu, Zadru, Rijeci i Puli. Europska noć istraživača europska je javna i medijska manifestacija koja za cilj ima promicanje istraživačkih karijera, prvenstveno namijenjena mladima i njihovim obiteljima. Cilj je privući ljude bez obzira na stupanj obrazovanja, s posebnim naglaskom na djecu i mlade, a posebno one koji nemaju pristup znanosti i istraživanju te su stoga manje skloni bavljenju STEAM područjima ili istraživačkim aktivnostima. Europska noć istraživača organizirat će se 30. rujna 2022. te 29. rujna 2023. godine na popularnim javnim lokacijama u gradskim središtima. Brojni znanstvenici će na zanimljiv način prezentirati svoj rad i istraživačke projekte. Aktivnosti uključuju predavanja, demonstracije, izložbe, interaktivne radionice i eksperimente u čiju izvedbu će se moći uključiti zainteresirani posjetitelji.

Ostale aktivnosti

Komunikacija znanosti

Dio aktivnosti bit će usmjeren edukaciji istraživača u komunikaciji prema javnosti i medijima na način da svoja istraživanja i rezultate prenesu na razumljiv, jednostavan i zanimljiv način. Efikasnija komunikacija pridonijet će boljem razumijevanju i osviještenosti šire javnosti o ulozi znanosti u oblikovanju društveno ekonomskog razvoja te utjecaju na naše svakodnevne živote.

Evaluacija projektnih aktivnosti

Kako bi aktivnosti postigle željeni učinak, razvit će se i implementirati metodologija i alati za evaluaciju učinaka projektnih aktivnosti i percepcije šire javnosti i mladih. Rezultati istraživanja koristiti će se tijekom projekta kao pokazatelj uspješnosti provedbe ali i kod osmišljavanja budućih aktivnosti. Uspješna provedba projekta u konačnici će povećati povjerenje javnosti i mladih u Hrvatskoj u istraživanje i znanost.

Partneri

Projekt Reconnect science with the blue society (Blue-connect) financiran je sredstvima Europske unije u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night poziva. Broj ugovora: 101061595.