Location

Zadar - Trg pet bunara, Trg Petra Zoranića

Antički zdravi kutak

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica

Sveučilište u Zadru 

Aktivnost je usmjerena na osvješćivanje mladih ljudi o utkanosti antičkih znanja i spoznaja u suvremeni život i modernu znanost. Ciljanoj će se publici predočiti kako su već stari Grci i Rimljani bili svjesni o važnosti pravilne ishrane za ljudsko zdravlje te kako su prirodu koristili kao neiscrpno vrelo kako za prevenciju, tako i za liječenje raznih bolesti. 

Voditeljice: Teuta Serreqi Jurić, Sanja Smodlaka Vitas, Maria Mariola Glavan 

Share on facebook
Share on linkedin