Location

Zadar - Sveučilište u Zadru, obnovljena Tehnička škola

Frazemi

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Hands-on Radionica,
Kreativna Radionica

Sveučilište u Zadru

Različite aktivnosti pisanja i crtanja.

Voditeljice: Anita Pavić Pintarić, Nikolina Miletić, Marija Perić

Share on facebook
Share on linkedin