Svi Zainteresirani

Istražimo podvodnu kulturnu baštinu Jadrana i Mediterana

Predavanje će predstaviti podvodna istraživanja i zaštitu kulturne baštine koje Sveučilište u Splitu provodi od 2008. godine u Jadranu i na Mediteranu. Sveučilište u Splitu vodi i sudjeluje u projektima istraživanja i zaštite kulturne baštine iz prapovijesnih, antičkih, srednjovekovnih vremena, kao i olupina aviona i brodova iz novijeg doba i  2. svjetskog rata. Voditeljica: Tea Katunarić Kirjakov

Učenje kroz igru: nekad i sad

Sveučilište u Zadru Cilj planiranih igara je djeci i učenicima osvijestiti značaj spontanog učenja kroz raznovrsne kognitivne i motoričke aktivnosti u kontekstu društvene transformacije. Učenje kroz igru uključuje odgojno-obrazovne aktivnosti usmjerene na svu djecu i učenike, a koje se realiziraju kroz cijelu odgojno-obrazovnu vertikalu. U okviru ove aktivnosti ističe se važnost zdravstvenog i tjelesnog odgoja …

Učenje kroz igru: nekad i sad Read More »

Međukulturne agronomske prakse u mediteranskom bazenu

Korištenje međuusjeva unutar nasada badema kao integrirane strategije, usklađene s ekonomskim, društvenim i ekološkim aspektima, a koja se provodi u cijelom mediteranskom bazenu, pomažući u prilagodbi sustava male poljoprivrede klimatskim promjenama i povećanju prihoda poljoprivrednika. Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Frane Strikić

Važnost i perspektiva bioloških obnovljivih izvora u Jadranu – sad i nekad

Institu za oceanografiju i ribarstvo Tijekom ove školske godine s učenicima srednje škole “Dominis” smo imali niz aktivnosti koji su za cilj imali podizanje svijest o nužnost zaštite jadranskog morskog ekosustava uzimajući u obzir specifičnosti ribolova u Jadranskom moru i činjenicu da prekomjerni ribolov (neodrživo korištenje morskih resursa) predstavlja najveću prijetnju ne samo morskim resursima, …

Važnost i perspektiva bioloških obnovljivih izvora u Jadranu – sad i nekad Read More »

Energija iz prirode

Dobivanje energije iz prirodnih materijala ključno je za očuvanje okoliša, energetsku sigurnost i održivi razvoj na globalnoj razini. Korištenje obnovljivih izvora energije smanjuje emisije stakleničkih plinova i onečišćenje zraka, što pozitivno utječe na okoliš i ljudsko zdravlje. U nekoliko eksperimenata pokazati ćemo gdje se sve u prirodi krije energija i kako ju osloboditi. Voditelji:  Biljana …

Energija iz prirode Read More »

Predavanje: Hibridizacija čovjeka i majmuna. Što bi dobili?

Predavanje će dati uvid u poznate praktične pokušaje hibridizacije čovjeka i majmuna, ispitati teorijske mogućnosti križanja dviju genski srodnih vrsta, ukazati na implikacije na teoriju evolucije i teorije o porijeklu čovjeka. Pokazati će se važnost filozofije antropologije u znanstvenim istraživanjima i etičkim problemima koji bi se mogli pojaviti u pokušajima ostvarenja takve hibridizacije Voditelj: Prof.dr.sc. …

Predavanje: Hibridizacija čovjeka i majmuna. Što bi dobili? Read More »

Međunarodna nadležnost za ugovore iz plovidbenih odnosa (post West Tankers)

Problem određivanja međunarodne nadležnosti nedvojbeno predstavlja jedno od ključnih pitanja međunarodnog privatnog prava. Tome doprinosi ne samo složena pravna priroda i brojnost takvih ugovora, nego i multiplicitet pravnih izvora čiji međuodnosi često nisu jasno definirani. Cilj ove aktivnosti je predstaviti zainteresiranoj javnosti aktualna zakonska rješenja, s posebnim osvrtom na ulogu arbitražne klauzule prilikom određivanja međunarodne …

Međunarodna nadležnost za ugovore iz plovidbenih odnosa (post West Tankers) Read More »