Location

Zadar - Trg pet bunara, Trg Petra Zoranića

Kemija oko nas

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Igra,
Kviz

Gimnazija Vladimira Nazora 

Aktivnost obuhvaća računalnu aplikaciju u Pythonovom sučelju Tkinter namijenjenu računanju broja izomera jednostavnih ugljikovodika, agregacijska stanja i njihov prikaz. Aplikacija se može isprobati na našem računalu i tabletima. Imamo plastične modele od kojih se mogu izraditi navedeni spojevi, video prezentaciju o tim spojevima koji čine prirodni plin i nalazištima prirodnog plina u Republici Hrvatskoj. Izrada društvene igre, tipa kviza znanja, o tim prirodnim spojevima. 

Voditeljice: Monika Škara i Dajana Marnika

Share on facebook
Share on linkedin