Location

Zadar - Sveučilište u Zadru, obnovljena Tehnička škola

Istražujemo Jadransko more

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Prezentacija

Sveučilište u Zadru

Učenicima će se približiti bioraznolikost Jadranskog mora kroz zbirku morskih organizama koju sačinjavaju razne ljušture, oklopi i ostaci organizama.

Voditeljica: Melita Mokos

Share on facebook
Share on linkedin