Osnovna škola- niži razredi

Upoznaj more

Prezentacija rada istraživača koji se bave istraživanjem mora uz raznolike pokazne i interaktivne radionice. Sudionici će imati priliku pod mikroskopom promatrati živi svijet u kapljici morske vode i u pijesku, istraživati plastiku skrivenu u uzorku morskog sedimenta i okušati se u lovu na hranu u moru otpada. Uz to će biti izloženi preparati morskih biljaka …

Upoznaj more Read More »

Save our seas

U okviru aktivnosti održat će se dvije radionice čiji je cilj podizanje svijesti učenika osnovnih škola o važnosti očuvanja okoliša, točnije ekosustava Jadranskog mora. Kroz sudjelovanje u interaktivnim aktivnostima učenike će se poticati na uporabu izraza na engleskom jeziku vezanih za temu prilagođene djeci s poteškoćama. Voditelj: Dino Dumančić

Save our seas

U okviru aktivnosti održat će se dvije radionice čiji je cilj podizanje svijesti učenika osnovnih škola o važnosti očuvanja okoliša, točnije ekosustava Jadranskog mora. Kroz sudjelovanje u interaktivnim aktivnostima učenike će se poticati na uporabu izraza na engleskom jeziku vezanih za temu. Voditelji:  Leonarda Lovrović, Anna Martinović, Dino Dumančić

Stem igra

Bacanjem kocke, a ovisno o dobivenom broju, djeca bi izvlačili bi karticu sa pitanjem iz STEM oblasti. Ukoliko bi točno odgovorili, pomjerali bi se jedno polje naprijed npr., a koordinatori igre bi onda dodali još po neku zanimljivu informaciju o temi sa izvučene kartice. Voditeljica: Samira Smajlović

Mali puž

Kazalište lutaka Zadar  U sklopu Europske noći istraživača sudjelovali bismo s predstavom “Mali puž”. Riječ je o edukativnoj i poučnoj predstavi, koja govori o važnosti očuvanja čistog mora i našoj odgovornosti kao pojedinaca da prirodu čuvamo.  Voditeljica: Magdalena Koritar 

Vremenska prognoza

Sveučilište u Zadru  U okviru aktivnosti održat će se dvije radionice čiji je cilj podizanje svijesti učenika osnovnih škola o važnosti očuvanja okoliša, točnije ekosustava Jadranskog mora. Kroz sudjelovanje u interaktivnim aktivnostima učenike će se poticati na uporabu izraza na engleskom jeziku vezanih za temu.  Voditelji: Leonarda Lovrović, Dino Dumančić, Anna Martinović, Valentina Weiss

Memory igra – latinske riječi za hranu

Sveučilište u Zadru  Sudionici će sukladno svojoj dobi dobiti za igru parove kartica s latinskim riječima za namirnice i odgovarajućim slikama. Studenti latinskog jezika bit će na raspolaganju za pomoć. Ujedno će poticati na razmišljanje o riječima na standardnom ili dijalektalnom hrvatskom koje se podudaraju s latinskim.  Voditeljica: Sanja Smodlaka Vitas 

Školski zbor uz pratnju školskog sastava

Osnovna škola Šime Budinića  Školski zbor uz pomoć školskog sastava kojega čine djeca same škole predstavit će se sa svojim glazbenim repertoarom. Tema je “more”.  Voditelj aktivnosti: Tomislav Pehar 

Zemlja – naš dom

Katolička osnovna škola „Ivo Mašina“  Učenici će izraditi Sunčev sustav i Zemlju od stiropor kugla. Predstaviti će Sunčev sustav, no glavni fokus će se staviti na Zemlju. Odgovorit ćemo na pitanja poput: zašto su nam važne šume, mora i voda na Zemlji? Kako možemo pridonijeti očuvanje našeg doma – Zemlje? Izradit ćemo zastavice na koje …

Zemlja – naš dom Read More »

Antičke izreke o hrani i zdravlju

Sveučilište u Zadru  Aktivnost je usmjerena k upoznavanju latinskih izreka o zdravlju, hrani i poljoprivredi. Na magnetnoj ploči, vodeći se prijevodima izreka i uz pomoć studenata latinskoga, sudionici će pronaći dijelove latinskih izreka i svrstati ih u pravilan redoslijed. Voditeljica: Sanja Smodlaka Vitas