Osnovna škola- niži razredi

Zakiseljavanje mora

Odjel za primijenjenu ekologiju Acidifikacija mora naziv je za snižavanje pH i promjenu koncentracije karbonatnih i bikarbonatnih iona u stupcu mora, a posljedica je sve veće koncentracije ugljikovog dioksida u atmosferi. Tijekom radionice objasnit će se zašto i na koji način dolazi do acidifikacije mora, koje se kemijske promjene događaju te na koji način utječu …

Zakiseljavanje mora Read More »

Kako znanost može biti zabavna

Odjel za primijenjenu ekologiju Najmlađim sudionicima pokazat će se da su kemija i biologija zanimljive znanosti i da laboratorijski pokusi i proučavanje svijeta oko nas može biti zabavno. U kemijskom i biološkom laboratoriju sudjelovat će u aktivnostima prilagođenima njihovoj dobi. Crveni kupus nije samo zdrava namirnica za prehranu, već može poslužiti za dokazivanje kiselosti ili …

Kako znanost može biti zabavna Read More »

Akvaigra

Pomorski fakultet Odgođeno za 1.10 zbog vremenskih neprilika Terminološki aspekti i prijevodne metode kod upotrebe stranih jezika u struci uvijek su u fokusu jezičnih istraživanja Katedre za strane jezike Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Nastojimo upozoriti i na lažne prijevodne parove i polisemiju, kao i odgovoriti na  nadasve zanimljiva pitanja poput sljedećih: Jesu li mouth …

Akvaigra Read More »

Čudesni život vode

Fakultet za fiziku Odgođeno za 1.10 zbog vremenskih neprilika Voda je osnova života i zato se stanovništvo koncentrira u blizini izvora pitke vode. Za održivo korištenje vode potrebno je odgovoriti na pitanja kao što su: Koje je porijeklo vode na izvorima? Koliko dugo se voda zadržava u podzemlju? Kolike su zalihe vode u podzemlju? Koliko …

Čudesni život vode Read More »