Location

Dubrovnik - Sveučilište u Dubrovniku

Zakiseljavanje mora

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica,
Hands-on Radionica

Odjel za primijenjenu ekologiju

Acidifikacija mora naziv je za snižavanje pH i promjenu koncentracije karbonatnih i bikarbonatnih iona u stupcu mora, a posljedica je sve veće koncentracije ugljikovog dioksida u atmosferi. Tijekom radionice objasnit će se zašto i na koji način dolazi do acidifikacije mora, koje se kemijske promjene događaju te na koji način utječu na život u moru. Demonstrirat će se otapanje ugljikovog dioksida u vodi i moru, te će sudionici istražiti što se događa s ljušturama i kućicama morskih organizama kada pH mora postane prenizak.

Voditelj: Sanja Grđan, mag. ing. maricult.

Share on facebook
Share on linkedin