Location

Rijeka - EXPORTDRVO

Akvaigra

KATEGORIJA

OBLIK

Labels

Igra

Pomorski fakultet

Odgođeno za 1.10 zbog vremenskih neprilika

Terminološki aspekti i prijevodne metode kod upotrebe stranih jezika u struci uvijek su u fokusu jezičnih istraživanja Katedre za strane jezike Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Nastojimo upozoriti i na lažne prijevodne parove i polisemiju, kao i odgovoriti na  nadasve zanimljiva pitanja poput sljedećih: Jesu li mouth zbilja ‘usta’ u pomorskom engleskom? Što vukovi i psi zbilja  rade na brodu? Jedna od najvažnijih tema kojom se bavimo je naravno i zaštita voda i morskog okoliša, te je cilj naše aktivnosti približiti šarolikost vokabulara koji se koristi upravo u opisivanju djelatnosti zaštite vodenih staništa. Aktivnost je osmišljena na način da kroz metodu igrifikacije približi mladim posjetiteljima ciljanu terminologiju na engleskom jeziku. Na taj će se način kroz imitaciju igre pamćenja (eng. memory game) posjetiteljima prikazati 18 prijevodnih parova (ukupno 36 kartica s riječima i/ili slikama) koje je potrebno točno upariti. Cilj aktivnosti je uključiti posjetitelje manifestacije u znanstvena nastojanja usmjerena prema očuvanju morskoga svijeta i to kroz širenje znanja o terminologiji koja je usko vezana uz spomenutu temu.

Voditelj: dr. sc. Jasmina Jelčić Čolakovac

Share on facebook
Share on linkedin