Location

Zadar - Pomorska škola

Save our seas

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica

U okviru aktivnosti održat će se dvije radionice čiji je cilj podizanje svijesti učenika osnovnih škola o važnosti očuvanja okoliša, točnije ekosustava Jadranskog mora. Kroz sudjelovanje u interaktivnim aktivnostima učenike će se poticati na uporabu izraza na engleskom jeziku vezanih za temu prilagođene djeci s poteškoćama.

Voditelj: Dino Dumančić

Share on facebook
Share on linkedin