Location

Split - Pravni Fakultet

Međunarodna nadležnost za ugovore iz plovidbenih odnosa (post West Tankers)

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Predavanje

Problem određivanja međunarodne nadležnosti nedvojbeno predstavlja jedno od ključnih pitanja međunarodnog privatnog prava. Tome doprinosi ne samo složena pravna priroda i brojnost takvih ugovora, nego i multiplicitet pravnih izvora čiji međuodnosi često nisu jasno definirani. Cilj ove aktivnosti je predstaviti zainteresiranoj javnosti aktualna zakonska rješenja, s posebnim osvrtom na ulogu arbitražne klauzule prilikom određivanja međunarodne nadležnosti.

Voditeljica: prof.dr.sc. Ines Medić

Share on facebook
Share on linkedin