Location

Split - Pravni Fakultet

Mediteran – kolijevka autonomnog prava

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Predavanje

U predavanju će se posebno podvući kreativna energija Mediterana kao medij nastanka prava uopće i autonomnog prava napose. Pritom se pravu pristupa kao očitovanju slobode. Ukazat će se na suradnju i interakciju mediteraniskih naroda i njihovih pravnih poredaka, te istaknuti mediteranske korijene suvremene europske pravne kulture i vladavine prava.

Voditelj: dr.sc. Željko Radić

Share on facebook
Share on linkedin