Location

Zadar - Trg pet bunara, Trg Petra Zoranića

Zdravo more – mikroplastika

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica

Osnovna škola „Zadarski otoci“, Osnovna škola „Valentin Klarin” 

Radionica u kojoj bismo nakon filtriranja morske vode s raznih lokacija Zadra i Preka mikroskopirali uzorke u potrazi za mikroplastikom. Determinacija iste. 

Voditeljice:  Irina Kozličić Juraga, Jasminka Dubravica 

Share on facebook
Share on linkedin