Location

Zadar - Sveučilište u Zadru, obnovljena Tehnička škola

Zdrav stil života – riznica zdravlja

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica,
Kreativna Radionica

Sveučilište u Zadru

Organizacija radionica za djecu na kojima će biti korištena medicinska aparatura i modeli ljudskog tijela te pojedine zdrave namirnice (slikovno i u naturalnom obliku). Nadalje, uz video prikaze izvoditi će se određene tjelovježbe, a također će se naglasak staviti i na kvalitetu spavanja i sprječavanje stresa. Djeci će se na različite edukativne načine prikazati kako zdrav stil života snažno utječe na sprječavanje kroničnih bolesti, među kojima su i maligne bolesti. Video filmovima i drugim načinima prikazati će se utjecaj psihološkog i oksidativnog stresa u nastanku bolesti. Također, pojedini oblici tjelovježbe koji će se kratko izvoditi u predviđenom prostoru na zanimljiv način ukazati će na značaj svakodnevne tjelesne aktivnosti. Također, kroz igru i zabavu ukazivati će se i na važnost konzumacije zdravih mediteranskih namirnica i potrebu kvalitetnog sna. Radionice uključuju aktivno sudjelovanje djece vrtićke dobi uz podršku nastavnika Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru, djelatnika Dječjeg vrtića „Žuto pače“, Dječjeg vrtića „Sunce“ i „Radost“ te Udruge odgajatelja predškolske djece „Maraške“, Udruge „Cukrići“ i Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škola Stanka Ožanića, te Osnovne škole „Crno“.

Voditeljice: Marija Ljubičić, Ivana Gusar, Marijana Matek Sarić

Share on facebook
Share on linkedin