Location

Split - Francuska Alijansa

Zašto je važno spavati?

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Predavanje

Zavod za neuroznanost Medicinskog fakulteta u Splitu

19:05 – 19:30

U predavanju će biti govora o važnosti spavanja koje zauzima veliki dio života čovjeka i neizmjerno je važno za dug i kvalitetan život. Ujedno će biti govora o tome kako kvalitetno spavanje može pomoći u prevenciji brojnih kroničnih bolesti i unapređenju fizičkog i psihičkog zdravlja, uspjehu u sportu, školi, poslu i svakodnevnom životu.

Predavač: izv. prof. dr. sc. Renata Pecotić

Share on facebook
Share on linkedin