Location

Dubrovnik - Sveučilište u Dubrovniku

Zakiseljavanje mora – što zapravo znamo?

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica

Odjel za primjenjenu ekologiju

Acidifikacija (zakiseljavanje) mora naziv je za snižavanje pH i promjenu koncentracije karbonatnih i
bikarbonatnih iona u stupcu mora, a posljedica je sve veće koncentracije ugljikovog dioksida u
atmosferi. Tijekom radionice objasniti će se zašto i na koji način dolazi do acidifkacije mora,
koje se kemijske promjene događaju te na koji način utječu na život u moru. Demonstrirati
će se otapanje ugljikovog dioksida u vodi i moru, te će sudionici istražiti što se događa s
ljušturama i kućicama morskih organizama kada pH mora postane prenizak.

Voditeljica: Sanja Grđan, mag.ing.maricult., asistentica

Share on facebook
Share on linkedin