Location

Zadar - Sveučilište u Zadru, obnovljena Tehnička škola

Vremenska prognoza

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Kreativna Radionica

Sveučilište u Zadru 

U okviru aktivnosti održat će se dvije radionice čiji je cilj podizanje svijesti učenika osnovnih škola o važnosti očuvanja okoliša, točnije ekosustava Jadranskog mora. Kroz sudjelovanje u interaktivnim aktivnostima učenike će se poticati na uporabu izraza na engleskom jeziku vezanih za temu. 

Voditelji: Leonarda Lovrović, Dino Dumančić, Anna Martinović, Valentina Weiss

Share on facebook
Share on linkedin