Utjecaj zakiseljavanja oceana na morske ježince

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica,
Hands-on Radionica

 Sveučilište u Zadru/Osnovna škola Šime Budinića, Zadar

Aktivnost se sastoji od tri cjeline: 1) učenje glavnih činjenica o zakiseljavanju oceana, 2) proučavanje učinka zakiseljene morske vode na rast ličinki morskog ježa, i 3) virtualni eksperiment mjerenja ličinki morskog ježa. U ovom eksperimentu učenici će istražiti kako zakiseljavanje  oceana može utjecati na morske organizme, posebno na bioindikatore poput morskog ježa

Voditelj: Biljana Agić , prof.

Share on facebook
Share on linkedin