Upoznaj svoje more!

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica,
Hands-on Radionica

Sveučilište u Zadru/  Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Događaj će se fokusirati na biološku raznolikost, klimatske promjene i problem plastičnog onečišćenja morskog okoliša. Prikazat ćemo istraživanja provedena u sklopu redovnog znanstvenog rada, uz razne praktične i interaktivne primjere. Sudionici će pod mikroskopom promatrati kapljicu oceanske vode i zrnca pijeska, tražiti mikroplastiku u uzorku sedimenta, pokušati uhvatiti „hranu“ skrivenu u plastičnom otpadu te na kraju pokazati kreativnost slikajući motive oceanske tematike na platnu. Na lokalitetu će biti izloženi različiti biljni i životinjski modeli i uzorci, kao i oprema koju koriste znanstvenici u svojim redovnim terenskim istraživanjima.

Voditelji: dr. sc. Ivana Zubak Čizmek i dr. sc. Melita Mokos

 

Share on facebook
Share on linkedin