Location

Split - Prokurative

Upotreba različitih vrsta lovki za praćenje kukaca na daljinu.

KATEGORIJA

UZRAST

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica

Sveučilišni odjel za studije mora

Prikazati će se različite vrste lovki za praćenje kukaca uključujući i unaprijeđenu verziju E-lovke (FF-IPM), koja u sebi sadrži kameru i softver za prenošenje slike na računalo. Korištenjem ove lovke je moguće sa bilo koje udaljenosti (iz ureda i sl.) imati uvid u stanje ulova u lovkama.

Voditelji: Mario Bjeliš, prof., Ana Romana Armada mag. ing. agr i Ivan Tavra mag. ing. agr.

Share on facebook
Share on linkedin