Location

Split - Prokurative

Umjetnost iz morskog otpada

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica,
Hands-on Radionica,
Izložba

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Glavni cilj ove aktivnosti je osvijestiti djecu o negativnim utjecajima morskog otpada, ne samo na život u moru, već i na svakog čovjeka koji živi uz more ili ga posjećuje. Nakon održane radionice o morskom otpadu djeca će se kreativno izraziti te izraditi mala umjetnička djela s temom morskog otpada. Njihovi radovi će se izložiti tijekom Noći istraživača te tako široj javnosti približiti problem morskog otpada.

Voditelji: dr.sc. Dubravka Bojanić Varezić i Jelena Perišić, mag. art.

Share on facebook
Share on linkedin