Location

Split - Prokurative

Umjetnost i morski otpad

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica,
Hands-on Radionica,
Izložba

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Glavni cilj ove aktivnosti je osvijestiti djecu o negativnim utjecajima morskog otpada, ali i o načinima kako smanjiti njegovu količinu i dospijevanje u more. Cilj je djeci približiti pojam cirkularne ekonomije kao modela kojim se na otpad gleda kao na sirovinu/resurs i to kroz 4R koncept (Reduciraj, Ponovno upotrijebi, Recikliraj i Obnovi) čime se nastoji produžiti životni ciklus proizvoda koje koristimo. Kroz likovnu radionicu djeca će izradom malih umjetničkih djela dati novu svrhu predmetima morskog otpada, ranije sakupkjenih od strane IOR-a. Njihovi radovi će se izložiti tijekom Noći istraživača.

Voditeljica: dr.sc. Dubravka Bojanić Varezić

Share on facebook
Share on linkedin