Location

Rijeka - EXPORTDRVO

Turizam na vagi: Mjerenje percipiranih učinaka razvoja turizma u lokalnim zajednicama

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Igra

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Odgođeno za 1.10 zbog vremenskih neprilika

Razvoj turizma povezan je s velikim brojem kompleksnih izravnih i neizravnih učinaka koji mogu biti pozitivni i negativni. Iako su ekonomske koristi koje donosi turizam često u prvom planu razgovora o turizmu, potrebno je imati na umu i mogućnost pojave potencijalno negativnog ekonomskog utjecaja, kao i pažljivo proučiti povezane pozitivne i negativne socio-kulturne i okolišne učinke koji nastaju turističkom aktivnošću u specifičnoj lokalnoj zajednici. Bez jasne slike svih postojećih i potencijalnih učinaka, nije moguće planirati dugoročno održivi turistički razvoj. Cilj predmetne aktivnosti u sklopu Noći istraživača jest osvijestiti širu javnost o kompleksnosti pozitivnih i negativnih učinaka turizma na lokalne zajednice kao cjeline, ali i individualnu kvalitetu života pojedinca. U sklopu znanstvene postaje biti će predstavljene osnovne informacije i rezultati provedenih istraživanja, a posjetitelji će imati priliku i sami sudjelovati u pojednostavljenom mjerenju vlastite percepcije utjecaja turizma i otkriti kojoj „skupini“ pripadaju ovisno o svojim stavovima.

Voditelj: doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina

Share on facebook
Share on linkedin