Location

Zadar - Trg pet bunara, Trg Petra Zoranića

Tlo je život

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Prezentacija

Sveučilište u Zadru 

Fizikalna i kemijska svojstva tla za poljoprivrednu proizvodnju. Rezultati analiza tla. Razvoj biljnih organa u tlu. Živi svijet u tlu. 

Voditelji aktivnosti: Marko Zorica, Tomislav Kos, Magdalena Baričević, Ana Gašparović Pinto, Šime Marcelić i Šimun Kolega 

Share on facebook
Share on linkedin