Location

Rijeka - EXPORTDRVO

Što nas razlikuje od banane?

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica

Medicinski fakultet u Rijeci

U ovoj aktivnosti objasniti ćemo ulogu DNA u našem tijelu. Objasniti ćemo da se DNA razlikuje između biljaka, životinja i ljudi te je upravo to razlog zašto se razlikujemo od banana. Naučiti ćemo da naša DNA sadrži sve informacije koje nas čine jedinstvenima. Također, ćemo naučiti da naša DNA sadrži informacije zbog kojih naša koža funkcionira kao koža, naša pluća kao pluća i naše oči kao oči. Sve ovo prikazat će se i objasniti putem edukativnih plakata koji će nam pomoći da objasnimo što je DNA i kako nas razlikuje od banane, a istraživački tim izvest će demonstracije koristeći DNA u pokusima s bojama. Posjetitelji će sami moći izolirati DNA iz banana koristeći osnovne materijale, uključujući banane, kuhinjsku sol i alkohol. Praktični dio bit će usmjeren na djecu u dobi od 6 do 12 godina.

Voditelj: izv. prof. dr. sc. Felix Wensveen

 

Share on facebook
Share on linkedin