Location

Zadar - Trg pet bunara, Trg Petra Zoranića

Školski zbor uz pratnju školskog sastava

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Glazbeni Nastup

Osnovna škola Šime Budinića 

Školski zbor uz pomoć školskog sastava kojega čine djeca same škole predstavit će se sa svojim glazbenim repertoarom. Tema je “more”. 

Voditelj aktivnosti: Tomislav Pehar 

Share on facebook
Share on linkedin