Location

Split - Prokurative

See positive!

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Izložba

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Tijekom školske godine znanstvenice Instituta za oceanografiju i ribarstvo provele su niz radionice za djecu u okviru aktivnosti “Istraživači u školama” kao i projekt “More budućnosti” s ciljem širenja znanja o moru među učenicima u osnovnim školama. Nakon svake radionice, učenici su potaknuti da se kreativno izraze na temu mora kroz fotografiju, crtež, pjesmu ili sastav. Prikupljeni radovi učenika diljem Hrvatske bit će izloženi na zajedničkoj izložbi s ciljem podizanja svijesti o važnosti mora za sve ljude i povezivanja djece iz različitih dijelova Hrvatske. Izložba će prikazati djecu kao autore priče o moru kakvo bi željeli – moru budućnosti.

Voditeljice: dr.sc. Daria Ezgeta Balić, dr.sc. Barbara Zorica, Marija Šestanović

Share on facebook
Share on linkedin