Location

Dubrovnik - Sveučilište u Dubrovniku

Rani razvoj ježinaca

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Predavanje

Odjel za primijenjenu ekologiju

Bodljikaši i viši kralježnjaci su međusobno vrlo različiti promatramo li opću građu i tjelesni ustroj kod te dvije skupine. Međutim, promatramo li embrionalni razvoj, ustanovit ćemo da postoje velike sličnosti, osobito u ranim fazama razvoja. Rani embrionalni razvoj morskih ježinaca je vrlo sličan ranom embrionalnom razvoju ljudi i drugih kralješnjaka (stadiji od oplodnje do gastrulacije gotovo su identični). Ježinci se često koriste kao modelni organizam i odlični su modelni organizmi za provođenje različitih biokemijskih, toksikoloških, ekoloških i molekularnih studija.

Voditelj: izv. prof. dr. sc. Sanja Tomšić

Share on facebook
Share on linkedin