Location

Zadar - Sveučilište u Zadru, obnovljena Tehnička škola

Putnička luka Gaženica: Naša zvijezda mora

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica,
Prezentacija

Osnovna škola „Petar Lorini“, Sali 

U aktivnostima će sudjelovati učenici petog i sedmog razreda osnovne škole. Učenici će se upoznati sa poviješću rada putničke luke Gaženica te njezinim značenjem za razvoj Zadra i Mediterana. Učenici će se upoznati i sa odredbama Barcelonske konvencije o zaštiti morskoga okoliša i obalnog područja Sredozemlja te ponuditi svoje načine putem kojih bi se luka trebala zaštititi od onečišćenja. Učenici petog razreda izradit će maketu putničke luke dok će učenici sedmog razreda grafički prikazati broj ulazaka kruzera od njenog osnutka do danas te ga usporediti sa podacima ostalih važnijih luka istočne strane Jadrana. Svrha i cilj aktivnosti jest podići svijest o važnosti očuvanja čistoće mora i obale putem primjera iz Gaženice – luke koja nas direktno spaja sa ostatkom svijeta. 

Voditeljica: Jelena Magaš Stipčević 

Share on facebook
Share on linkedin