Location

Split - Prokurative

Međukulturne agronomske prakse u mediteranskom bazenu

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Prezentacija

Korištenje međuusjeva unutar nasada badema kao integrirane strategije, usklađene s ekonomskim, društvenim i ekološkim aspektima, a koja se provodi u cijelom mediteranskom bazenu, pomažući u prilagodbi sustava male poljoprivrede klimatskim promjenama i povećanju prihoda poljoprivrednika.

Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Frane Strikić

Share on facebook
Share on linkedin