Location

Zadar - Sveučilište u Zadru, obnovljena Tehnička škola

Primjena eye-tracking tehnologije u razvoju pametnih gradova

KATEGORIJA

UZRAST

OBLIK

Labels

Kreativna Radionica

Sveučilište u Zadru

Sudionicima će biti predstavljena eye-tracking tehnologija i mogućnosti njezine primjene u kontekstu razvoja pametnih gradova. Poseban fokus bit će na mogućnostima primjene navedene tehnologije u kontekstu istraživanja stavova o klimatskim promjenama.

Voditelji: Krešimir Jakšić, Gabrijela Vidić

Share on facebook
Share on linkedin