Location

Rijeka - EXPORTDRVO

Prezentacija aktivnosti projekta THREAD

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Prezentacija

Sveučilište u Rijeci – THREAD

Projekt THREAD je istraživačka inicijativa koju podržava EU, s osnovnim fokusom na numeričkom modeliranju visoko fleksibilnih struktura. Ovaj suradnički projekt okuplja grupu od 14 istraživača, smještenih u različitim institucijama diljem Europe, zajedno s 14 industrijskih partnera iz različitih sektora industrije.
Istraživači će predstaviti svoje individualne projekte istaknuvši svoj doprinos ukupnim ciljevima THREAD-a putem računalnih animacija koje su vrhunac njihovih intenzivnih studija i istraživanja vitkih struktura, kontakata i dinamike.
Projekt THREAD predstavlja iznimnu suradnju između akademije i industrije, potičući inovacije i razmjenu znanja. Štand na prezentaciji sigurno će pružiti zanimljivo i informativno iskustvo sudionicima, pružajući im uvid u napredak ostvaren od strane istraživača uključenih u projekt.

Share on facebook
Share on linkedin