Location

Zadar - Sveučilište u Zadru, obnovljena Tehnička škola

Površinska temperatura podloge i tlo

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica,
Hands-on Radionica

Osnovna škola Šime Budinića

Učenici će mjeriti temperaturu IRT termometrom na različitim podlogama i različitim bojama te uspoređivati. Prikazat će kako boja utječe na temperaturu.

Voditeljica: Zrinka Klarin

Share on facebook
Share on linkedin