Location

Split - Prokurative

Plavi život (eng. Blue life)

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica

Pomorski fakultet Split

Provedba primarnog istraživanja putem online anketiranja ciljne skupine o izazovima održivog razvoja vezanim za Plavi život; Istraživanje će obuhvatiti pitanja o Ciljevima održivog razvoja (SDGs, UN), te ekološke, društvene i ekonomske aspekte održivosti. Tijekom održavanja Noći istraživača 2022 provest će se anketiranje ispitanika (ciljane populacije) korištenjem inicijalnog upitnika koji će biti dostupan putem odgovarajućeg koda; – Tijekom održavanja događaja ciljanoj populaciji će biti omogućeno izravno sudjelovanje u izmjenama inicijalnog upitnika. Naime, zainteresirani će moći predlagati dodatna pitanja pri čemu će im istraživači objasniti predmet i problem, odnosno metodu istraživanja. Pitanja će se posebno usmjeravati na zaštitu i očuvanja mora i morskog okoliša, kulturnih i društvenih vrijednosti morske zajednice, kao i ekonomskih rezultata koje generira nautički sektor. Predložena pitanja će se oblikovati „na licu mjesta“ te će uvrstiti u primarni anketni upitnik. Na taj način će se na temelju inicijalnog upitnika kreirati prošireni, odnosno novi upitnik. Sudionici će dobiti odgovarajući pristup novokreiranom instrumentu istraživanja koji će moći naknadno popuniti, odnosno nakon završetka događaja. – Tijekom održavanja događaja sudionicima će se omogućiti uvid u tijek anketiranja, prikupljene podatke, te preliminarne rezultate istraživanja.

Voditelj: doc. dr. sc.  Eli Marušić

Share on facebook
Share on linkedin