Location

Dubrovnik - Sveučilište u Dubrovniku

Plastic is not fantastic

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica

Odjel za umjetnost i restauraciju

Stvaranje velikih količina otpada, posebno plastičnog, sve je veća prijetnja našemu i zdravlju našeg okoliša. Cilj ove radionice je kroz umjetnički čin osvijestiti širu lokalnu zajednicu o važnosti zaštite okoliša i ponuditi kreativne mogućnosti recikliranja otpada. Budući da su u otpadu u moru često prisutne brojne plastične boce, kroz radionicu će se osmisliti i napraviti skulptura od plastičnih boca prikupljenih u akcijama čišćenja podmorja. Kroz umjetničku aktivnost ovaj će se otpad ponovo koristiti za stvaranje umjetničke skulpture koja će trajno ostati izložena u krugu Sveučilišta u Dubrovniku.

Voditelji: doc.dr.art Iris Lobaš Kukavičić i doc.dr.sc. Margarita Bego

 

 

Share on facebook
Share on linkedin