Location

Dubrovnik - Sveučilište u Dubrovniku

Od pjata do vrata

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Hands-on Radionica,
Kreativna Radionica

Odjel za umjetnost i restauraciju

Radionica izrade malih predmeta od “paste” dobivene iz ljuski mušula i kamenica.
Učenicima ćemo prikazati postupak pripreme materijala uz pomoć kratkog videa koji
prikazuje sve korake: čišćenja ljuski, pranja, kuhanja, pečenja, usitnjavanja i prosijavanja.
Nakon pripreme materijala, učenici će izraditi male predmete po vlastitom ukusu pa će se
izrađeni predmeti i bojati nakon sušenja.
Kroz ekološku i kreativnu radionicu, učenici će naučiti važnost recikliranja, redizajniranja i
važnost ponovnog korištenja materijala iz prirode, u očuvanju okoliša i održivosti života u
prirodi.

Voditelji: doc.dr.art. Iris Lobaš Kukavičić, doc.dr.art. Iris Lobaš Kukavičić, doc.dr.sc. Margarita Bego, izv.prof.dr.sc. Lucia Emanuele i doc. art. Tanja Dujaković

Share on facebook
Share on linkedin