Location

Rijeka - EXPORTDRVO

Multikulturalna slikovnica

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Igra,
Prezentacija

Učiteljski fakultet u Rijeci

Posjetitelji će se upoznati s pojmom multikulturalne književnosti s naglaskom na multikulturalnu književnost za djecu i mlade. Prezentirat će se osnovne teme kojima se bave multikulturalne slikovnice, odnosno na koje se marginalizirane skupine društva fokusiraju (diskriminacija po pitanju rasne, spolne, dobne, seksualne pripadnosti, diskriminacija na osnovi invalidnosti i dr.). Istaknut će se u koje zamke se može upasti ukoliko nije u dovoljnoj mjeri razvijena multikulturalna osjetljivost (stereotipizacija, pretjerano generaliziranje uslijed nedovoljne izloženosti multikulturalnoj književnosti, nepripremljenost za osjetljive sadržaje u književnom djelu). Naglasit će se i važnost ilustracija za razumijevanje multikulturalne slikovnice. Teorijski dio prethodit će praktičnom dijelu u kojem će sudionici moći likovno osmišljavati i opisivati svoje likove.

Voditeljice: dr.sc. Matea Butković, pred.; doc.dr.sc. Ester Vidović

Share on facebook
Share on linkedin