Location

Zadar - Sveučilište u Zadru, obnovljena Tehnička škola

Mikotoksini: Nevidljiva opasnost u hrani pod utjecajem klimatskih promjena

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica

Sveučilište u Zadru

Mikotoksini su toksične tvari koje proizvode gljivice te predstavljaju prijetnju sigurnosti hrane. Klimatske promjene, kao što su porast temperature i promjene u oborinama, mogu utjecati na prisutnost i raspodjelu mikotoksina u poljoprivrednim usjevima. Povećanje temperature i vlažnost pogoduju rastu i razvoju gljivica koje proizvode mikotoksine. Klimatske provjere također omogućuju identifikaciju područja s većim rizikom od mikotoksina, jer područja s toplom i vlažnom klimom mogu biti posebno osjetljiva na razvoj gljivicica i proizvodnju mikotoksina. Monitoring tih područja omogućuje usmjereno praćenje te agrotehničke intervencije kako bi se smanjio rizik od kontaminacije hrane mikotoksinima.

Voditeljica: Jelena Lončar

Share on facebook
Share on linkedin