Location

Zadar - Trg pet bunara, Trg Petra Zoranića

Memory igra – latinske riječi za hranu

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Igra

Sveučilište u Zadru 

Sudionici će sukladno svojoj dobi dobiti za igru parove kartica s latinskim riječima za namirnice i odgovarajućim slikama. Studenti latinskog jezika bit će na raspolaganju za pomoć. Ujedno će poticati na razmišljanje o riječima na standardnom ili dijalektalnom hrvatskom koje se podudaraju s latinskim. 

Voditeljica: Sanja Smodlaka Vitas 

Share on facebook
Share on linkedin