Mediteranskom prehranom protiv “zločestih bolesti“

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica

Sveučilište u Zadru/ Odjel za zdravstvene studije Dječjeg vrtića Žuto pače; Dječji vrtić Sunce i Radost te Udruge odgajatelja predškolske djece Maraške.

Organizacija edukativne radionice za djecu te izložbenog štanda na kojem će biti model ljudskog tijela, pojedine zdrave namirnice (slikovno i u naturalnom obliku), uz moguće video prikaze. Djeci će  se na različite edukativne načine prikazati kako zdrava prehrana, s posebnim naglaskom na mediteransku prehranu, ima značaj u prevenciji zloćudnih bolesti.

Voditelji: dr. sc. Marija Ljubičić i  dr. sc. Ivana Gusar

Share on facebook
Share on linkedin