Location

Split - Prokurative

Matematičko modeliranje okolišnih problema

KATEGORIJA

UZRAST

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica

Kemijsko tehnološki fakultet

Matematičko modeliranje uključuje transformaciju sustava koji se proučava iz njegovog prirodnog okruženja u matematičko okruženje u smislu apstraktnih simbola i jednadžbi. Može se promatrati kao proces opisivanja pojava u terminima matematičkih jednadžbi. Cilj ove aktivnosti je predstaviti probleme koji se mogu primijeniti kao modeli i simulacije okoline. Provedbom aktivnosti voditelji će pokazati primjenu matematičkih modela i simulacija kao alata za planiranje, provedbu i praćenje održive budućnosti za okolišne resurse.

Voditelji: doc. dr. sc. Sanja Tipurić-Spužević i mr. sc. Branka Gotovac, v. pred.

Share on facebook
Share on linkedin