Location

Zadar - Trg pet bunara, Trg Petra Zoranića

Kad kiselina dođe, moja ljuštura ode…

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Prezentacija

Medicinska škola Ante Kuzmanića 

Aktivnost se sastoji od tri cjeline: 1) demonstracija pokusa djelovanja kiseline na ljusku jajeta; 2) proučavanje djelovanja vode različitih pH vrijednosti na ljusture školjkaša i 3) na temelju provedenog pokusa učenici za četiri jadranske vrste određuju stupanj oštećenja ljušture (velik, umjeren, mali) te navode autohtone i alohtone morske organizme koji će zakiseljavanjem biti najviše ugroženi. 

Voditeljica: Gabrijela Marin 

Share on facebook
Share on linkedin