Location

Zadar - Sveučilište u Zadru, obnovljena Tehnička škola

Istražujemo zajedno

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Kreativna Radionica

Sveučilište u Zadru

Na linoleum je isprintan je prikaz nalazišta antičkog brodoloma iz 1. st. pr. Kr. kod rta Letavice na otoku Pagu. Pomoću posebnih oznaka aktiviraju se posebni virtualni sadržaji koje posjetitelji istražuju pomoću tableta. Na broju 1 nalazi se amfora izvađena s nalazišta tijekom istraživačke kampanje 2018. godine. Na broju 2 nalazi se video koji prikazuje amfore na nalazištu. Na broju 3 nalazi se rekonstrukcija antičkog broda koji je prevozio teret amfora. Na broju 4 nalazi se video snimak ronioca koji istražuje nalazište. Na broju 5 nalaze se fotografije otkrivanja dvaju olovnih sidara, a na broju 6 animacija virtualnog 3D modela.

Voditeljica: Irena Radić Rossi

Share on facebook
Share on linkedin