Location

Split - Francuska Alijansa

Hrvatska jezična raznolikost

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Predavanje

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

17:00 – 17:25

Hrvatski se jezik izdvaja među slavenskim, a i ostalim jezicima po svojoj dijalektnoj raznolikosti. Dijalektološka istraživanja pomažu očuvanju te jezične raznolikosti, ali i odgovaraju na pitanja poput: koliko je u Hrvatskoj različitih govora ili ima li neslavenskih hrvatskih govora

Predavač: dr. sc. Ivana Kurtović

Share on facebook
Share on linkedin