Location

Zadar - Trg pet bunara, Trg Petra Zoranića

Geografija budućnosti

KATEGORIJA

UZRAST

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica,
Prezentacija

Sveučilište u Zadru

Geografija kao znanost se postepeno prilagođava intenzivnim promjenama u svijetu i naglom napretku tehnologije. Geografija budućnosti zasnivat će se na interdisciplinarnom pristupu rješavanju kompleksnih problema i izazova, koristeći se pritom različitim geoprostornim tehnologijama iz sfere GIS-a i daljinskih istraživanja. Dostupnost velikih količina podataka, uz sofisticirane analitičke alate omogućit će geografima detaljnije proučavanje i razumijevanje našeg planeta. U sklopu ove aktivnosti demonstrirat ćemo različite geoprostorne tehnologije koje omogućuju geografima obavljanje kompleksnih istraživačkih zadataka, s posebnim naglaskom na istraživanje područja koja su do sada bila teško dostupna, poput zabačenih dijelova našeg planeta, ili čak dijelova obližnjih planeta Sunčevog sustava.

Voditelj: Fran Domazetović

Share on facebook
Share on linkedin