Location

Zadar - Trg pet bunara, Trg Petra Zoranića

EU kutak – Zadar

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Kreativna Radionica,
Prezentacija

Sveučilište u Zadru 

Kako bi informirali posjetitelje i povećali razumijevanje politika EU-a i programa za širu javnost, tijekom Noći istraživača moći će se posjetiti EU kutak koji će predstaviti postojeće prilike za građane te lokalne i regionalne dionike da se uključe u znanost, društvene inovacije i druge oblike suradnje od zajedničkog interesa u okviru Horizon Europe, Erasmus+ i drugih EU programa. 

Voditelicaj aktivnosti: Marija Dušević, ZADRA NOVA

 

Share on facebook
Share on linkedin