Location

Rijeka - EXPORTDRVO

EU kutak Rijeka

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Sveučilište u Rijeci

Odgođeno za 1.10 zbog vremenskih neprilika

Kako bi informirali posjetitelje i povećali razumijevanje politika EU-a i programa za širu javnost, tijekom Noći istraživača moći će se posjetiti EU kutak koji će predstaviti postojeće prilike za građane te lokalne i regionalne dionike da se uključe u znanost, društvene inovacije i druge oblike suradnje od zajedničkog interesa u okviru Horizon Europe, Erasmus+ i drugih EU programa.

Share on facebook
Share on linkedin