Energetski neovisna škola

KATEGORIJA

OBLIK

Labels

Hands-on Radionica

Sveučilište u Zadru/Osnovna škola Šime Budinića, Zadar

Učenici će izraditi model energetski neovisne škole. Najbolji učinak solarne elektrane postići će se postavljanjem solarnih panela okrenutih prema jugu. Maketa će se izraditi od papira i drva uz pomoć alata i sredstava zaštite na radu.

Voditelj: Tamara Valčić, prof.

Share on facebook
Share on linkedin